Wręczenie nagród laureatom Konkursu Krakowskiego

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Krakowskiego oraz wręczenie Laureatom upominków przez Przewodniczącego Rady Miasta Pana Bogusława Kośmidera oraz Panią Martę Perucką–Tytko Dyrektor Domu Kultury „Podgórze” miało miejsce w dniu 14 czerwca 2016.